Uppgift

Vad heter du som gör beställningen?

Ditt namn

Telefonnummer

E-post

Datum och tid

Vilket datum och tid vill du ha tolk?

Datum

Starttid

Sluttid

Typ av möte

På plats eller distans?

Plats

Vilken adress vill du att tolken ska komma till?

Adress

Ort

Information plats, tex portkod, våning.

Beskrivning

Vad heter personerna som ska träffas och vad ska de göra? Ex: Jag är lärare och ska träffa Anders Andersson, förälder till Anna Andersson i 3A för ett utvecklingsamtal.

Vad handlar tolkningen om?

Övriga upplysningar

Tolkmetod

Tolkanvändare

Fakturainformation

Vilken adress vill du att vi skickar fakturan till?

Företag/förvaltning/enhet

Org. nummer

Adress

Postnummer

Ort

Övrig information